Konsumenträtt och överskuldsättning

Betänkande 2014/15:CU11

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet 40 motionsyrkanden från den allmänna mo-tionstiden 2014 på de konsumentpolitiska och konsumenträttsliga områdena. Motionsyrkandena gäller bl.a. obeställd reklam och telefonförsäljning, bluffakturor, reklam riktad till barn, lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam, konsumentvägledning, finansiella rådgivare, miljömärkning av produkter och sms-lån. I betänkandet behandlar utskottet även 8 motionsyrkanden som väckts under allmänna motionstiden 2014 och som gäller frågor om överskuldsättning.

Med anledning av motionsförslag föreslår utskottet två tillkännagivanden till regeringen.

Enligt det första förslaget bör regeringen snarast återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär skärpta krav för att någon ska få kalla sig oberoende
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2015-02-10 Justering: 2015-04-09 Trycklov: 2015-04-16 Bordläggning: 2015-04-21 Behandling: 2015-04-22 Beslut: 2015-04-23

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.