Gymnasieskolan

Betänkande 2010/11:UbU8

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet 36 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden hösten 2010 som rör gymnasieskolan. I motionerna tas bl.a. frågor upp om behörighet till högskolan, behörighet till gymnasieskolans nationella program, gymnasial yrkesutbildning och att det ska bli möjligt att inrätta lokala styrelser med elevmajoritet på gymnasieskolor. Vidare berörs i motionerna frågor om att inrätta en tvärvetenskaplig inriktning på samhällsvetenskapsprogrammet, att ämnet estetisk verksamhet ska bli ett gymnasiegemensamt ämne, innehållet i turismutbildningar, avgiftsfri skolmat och registerkontroll av personal i gymnasieskolan.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden främst med hänvisning till utskottets tidigare ställningstaganden och gällande bestämmelser.

I
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-02-03 Justering: 2011-03-08 Trycklov till Gotab och webb: 2011-03-14 Trycklov: 2011-03-14 Bordläggning 1: 2011-03-28 Bordläggning 2: 2011-03-29 Behandling: 2011-03-30 Avgörande: 2011-03-31 Beslut: 2011-03-31

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (21 anföranden)