Grundskolan

Betänkande 2010/11:UbU7

Sammanfattning

Utskottet behandlar i detta betänkande ca 160 motionsyrkanden om grundskolan från den allmänna motionstiden 2010.

Motionsyrkandena avser bl.a. övergripande frågor om grundskolan, fristående skolor, valfrihet inom den kommunala skolan, elevers utveckling mot målen, elever med funktionsnedsättning, skolans personal, skolbibliotek, elevers hälsa, elevers skolmiljö och inflytande, fritidshem och särskilda ämnen såsom matematik, naturvetenskap, teknik, idrott och hälsa och sex och samlevnad.

Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen: dels att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att utvärdera de senaste årens stora skolreformer i syfte att stärka möjligheterna till en likvärdig utbildning, ökad kvalitet och en sammanhållen skola, dels att regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-02-03 Justering: 2011-03-08 Trycklov till Gotab och webb: 2011-03-14 Trycklov: 2011-03-14 Bordläggning 1: 2011-03-28 Bordläggning 2: 2011-03-29 Behandling: 2011-03-30 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-03-31 Avgörande: 2011-03-31 Beslut: 2011-03-31

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)