Legitimation för lärare och förskollärare

Betänkande 2010/11:UbU5

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare tillsammans med fyra motioner som väckts med anledning av propositionen och en motion från allmänna motionstiden 2010.

I propositionen föreslår regeringen att ett legitimationssystem för lärare och förskollärare införs.

Det ska som huvudregel krävas legitimation som lärare respektive förskollärare för att få anställas i skolväsendet utan tidsbegränsning och för att få undervisa. En legitimation ska kunna kompletteras med ytterligare behörighet om läraren vidareutbildat sig genom kompletterande kurser. Förskollärare kan komplettera sin legitimation med ytterligare behörighet efter en speciallärarexamen. Går förskollärare kompletterande kurser och blir lärare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-12-16 Justering: 2011-02-03 Trycklov till Gotab och webb: 2011-02-14 Trycklov: 2011-02-14 Bordläggning 1: 2011-02-28 Bordläggning 2: 2011-03-01 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-03-02 Avgörande: 2011-03-02 Beslut: 2011-03-02 Behandling: 2011-03-02

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (20 anföranden)