Högskolan

Betänkande 2010/11:UbU11

Sammanfattning

I betänkandet behandlas närmare 90 motionsyrkanden om högskolan från den allmänna motionstiden 2010. Motionsyrkandena avser bl.a. framtida förstärkningar av vissa utbildningar och lärosäten, nya högskoleutbildningar och deras innehåll, breddad rekrytering och tillträdesfrågor.

Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden och hänvisar i huvudsak till gällande bestämmelser, aviserade propositioner, planerade eller vidtagna åtgärder samt i övrigt pågående utrednings- och beredningsarbeten.

I betänkandet finns reservationer från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Övergripande högskolefrågor

Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub254, 2010/11:Ub282, 2010/11:Ub385,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-02-10 Justering: 2011-03-10 Trycklov till Gotab och webb: 2011-03-14 Trycklov: 2011-03-14 Bordläggning 1: 2011-03-29 Bordläggning 2: 2011-03-30 Avgörande: 2011-03-31 Beslut: 2011-03-31 Behandling: 2011-03-31

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (19 anföranden)