Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Betänkande 2010/11:UU15

Sammanfattning

Utrikesutskottet behandlar i detta betänkande motioner från allmänna motionstiden 2010 om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik.

Ett stort antal motionsförslag läggs varje år fram i riksdagen om olika MR-frågor. Utskottet har under ett antal riksmöten valt att behandla frågor om de mänskliga rättigheterna ur olika perspektiv och med olika fokus. Vissa år har tonvikten legat mer på bilaterala MR-frågor och andra år på multilaterala frågeställningar. I detta betänkande behandlar utskottet motionsförslag om

·.    folkrätt samt om mål och inriktning för den svenska politiken för de mänskliga rättigheterna

·.    agerande för att avskaffa dödsstraff och tortyr

·.    sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt kvinnors rättigheter

·.    barnets rättigheter

·.    diskriminering
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-04-12 Justering: 2011-05-19 Trycklov till Gotab och webb: 2011-05-25 Trycklov: 2011-05-25 Bordläggning 1: 2011-06-07 Bordläggning 2: 2011-06-08 Behandling: 2011-06-09 Avgörande: 2011-06-15 Beslut: 2011-06-15

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (25 anföranden)