Globalisering och internationellt ekonomiskt samarbete

Betänkande 2010/11:UU13

Sammanfattning

Utrikesutskottet behandlar i detta betänkande motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2010 om globalisering och demokrati, de internationella finansiella institutionerna, handel och jämställdhet, läkemedel i fattiga länder, företagens ansvar samt handel och utveckling. Motionerna tar upp frågor som rör bl.a. reform av de internationella finansiella institutionerna, jämställdhetsanalys av handelsavtal, Cotonouavtalet och EPA-avtalen mellan EU och AVS-länderna samt företags ansvar för miljö och mänskliga rättigheter.

Samtliga motionsyrkanden i betänkandet avstyrks av utskottet. I ärendet finns 11 reservationer.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Globaliseringsprocessen

Reservation 1 (V) – motiveringen

2.

Globalisering och demokrati

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-01-20 Justering: 2011-02-17 Trycklov till Gotab och webb: 2011-02-22 Trycklov: 2011-02-22 Bordläggning 1: 2011-02-28 Bordläggning 2: 2011-03-01 Behandling: 2011-03-02 Avgörande: 2011-03-03 Beslut: 2011-03-03

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (12 anföranden)