Europarådet

Betänkande 2010/11:UU12

Sammanfattning

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens skrivelse 2010/11:54 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2009 samt första halvåret 2010 och redogörelse till riksdagen 2010/11:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling. I betänkandet behandlas vidare en motion som väckts med anledning av skrivelsen samt två motionsyrkanden från allmänna motionstiden hösten 2010.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen och redogörelsen till handlingarna och att motionerna avstyrks.

I betänkandet finns 7 reservationer och 1 särskilt yttrande.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

En årlig skrivelse om Europarådets verksamhet

Riksdagen avslår motion 2010/11:U6 yrkande 1.

Reservation 1 (S,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-04-14 Justering: 2011-05-03 Trycklov till Gotab och webb: 2011-05-04 Trycklov: 2011-05-04 Bordläggning 1: 2011-05-06 Bordläggning 2: 2011-05-10 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-05-11 Avgörande: 2011-05-11 Beslut: 2011-05-11 Behandling: 2011-05-11

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (28 anföranden)