Kommissionens arbetsprogram för 2011

Utlåtande 2010/11:UU11

Sammanfattning

Utrikesutskottet behandlar i detta utlåtande kommissionens arbetsprogram för 2011, som antogs den 27 oktober 2010, KOM(2010) 623.

Dagen efter antagandet inkom arbetsprogrammet till riksdagen i engelsk språkversion. Riksdagens behandling av kommissionsförslag inleds först när den svenska språkversionen inkommit, vilket dröjde mer än sex veckor efter att arbetsprogrammet antagits. Fördröjningen har påverkat tidsplaneringen för riksdagsbehandlingen. Utskottet anser det angeläget att exempelvis arbetsprogram i fortsättningen översänds till riksdagen i svensk språkversion i anslutning till antagandet.

Kommissionens arbetsprogram har lagts fram i en tid som är full av utmaningar för EU. Det gäller såväl på kort som på längre sikt. Utskottet anser att de initiativ som tas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-01-20 Justering: 2011-02-17 Trycklov till Gotab och webb: 2011-02-21 Trycklov: 2011-02-21 Bordläggning 1: 2011-02-28 Bordläggning 2: 2011-03-01 Behandling: 2011-03-02 Avgörande: 2011-03-03 Beslut: 2011-03-03

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (22 anföranden)