Alkolås efter rattfylleri

Betänkande 2010/11:TU7

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2010/11:26 Alkolås efter rattfylleri, två följdmotioner samt tre motioner från den allmänna motionstiden 2001/11 om alkolåsfrågor.

I propositionen föreslår regeringen ett permanent system med villkorlig körkortsåterkallelse. Den som dömts för rattfylleri föreslås få behålla sitt körkort om alkolås installeras och vissa andra krav är uppfyllda. Tiden med krav på alkolås kan variera. Spärrtiden, den tid då körkortet återkallas om alkolås inte ges som villkor, föreslås bli minst lika lång som villkorstiden med alkolås, dvs. ett eller två år.

Utskottet framhåller att alkoholpåverkade förare utgör en stor riskfaktor i trafiken och klargör att det finns ett klart samband mellan förekomsten av trafikolyckor och rattfylleri.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-16 Justering: 2010-11-25 Trycklov till Gotab och webb: 2010-11-30 Trycklov: 2010-11-30 Bordläggning 1: 2010-12-06 Bordläggning 2: 2010-12-07 Behandling: 2010-12-08 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-09 Avgörande: 2010-12-09 Beslut: 2010-12-09

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (26 anföranden)