Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet

Betänkande 2010/11:TU6

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet samt fyra följdmotioner som väckts med anledning av propositionen. I betänkandet behandlas även fyra motioner från allmänna motionstiden 2010 om avgiftsfinansieringen av vissa verksamheter.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag om att Transportstyrelsens verksamhet i form av tillsyn, ärendehandläggning och registerhållning i huvudsak ska finansieras med avgifter inom samtliga trafikslag. Utskottet framhåller att konkurrensvillkoren mellan de fyra trafikslagen härigenom görs mer jämförbara och att det trafikslagsövergripande synsättet kan främjas i enlighet med gällande transportpolitiska principer. Utskottet föreslår också att riksdagen antar regeringens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-16 Justering: 2010-11-23 Trycklov till Gotab och webb: 2010-11-24 Trycklov: 2010-11-24 Bordläggning 1: 2010-11-30 Bordläggning 2: 2010-12-01 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-02 Avgörande: 2010-12-02 Beslut: 2010-12-02 Behandling: 2010-12-02

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)