Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Betänkande 2010/11:TU1

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 när det gäller utgiftsområde 22 Kommunikationer och en budgetmotion från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet om främst alternativa anslagsberäkningar.

Finansutskottet har den 25 november 2010 tillstyrkt regeringens förslag till ram för utgiftsområde 22 Kommunikationer. Ramen omfattar 40 125 miljoner kronor, varav 39 764 miljoner kronor är anslag inom det transportpolitiska området och 361 miljoner kronor anslag inom området för politiken för informationssamhället.

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner de förslag till anslagsberäkningar inom utgiftsområdet som redovisas i propositionen. Utskottet har vidare inte något att invända mot regeringens förslag till låneramar,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-16 Justering: 2010-12-07 Trycklov till Gotab och webb: 2010-12-14 Trycklov: 2010-12-14 Bordläggning 1: 2010-12-17 Bordläggning 2: 2010-12-20 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-21 Avgörande: 2010-12-21 Beslut: 2010-12-21 Behandling: 2010-12-21

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)