En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken m.m.

Betänkande 2010/11:SoU8

Sammanfattning

I betänkandet behandlas dels proposition 2010/11:47 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt fyra följdmotioner och drygt 40 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2010, dels Riksrevisionens styrelses redogörelse om statliga stöd i alkoholpolitiken (2010/11:RRS10). Inga motionsyrkanden har väckts med anledning av redogörelsen.

I propositionen presenterar regeringen en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken) med syftet att ange mål och inriktning för hur samhällets insatser ska genomföras, samordnas och följas upp under åren 2011–2015. Propositionen innehåller förslag till ett gemensamt övergripande mål för ANDT-politiken. Dessutom informeras om en målstruktur, kopplad till ett
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-03-01 Justering: 2011-03-17 Trycklov till Gotab och webb: 2011-03-22 Trycklov: 2011-03-22 Bordläggning 1: 2011-03-28 Bordläggning 2: 2011-03-29 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-03-30 Avgörande: 2011-03-30 Beslut: 2011-03-30 Behandling: 2011-03-30

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (45 anföranden)