En ny alkohollag

Betänkande 2010/11:SoU4

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag och fyra följdmotioner. I ärendet behandlas också 90 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2009 och 49 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2010.

Utskottet tillstyrker i huvudsak regeringens förslag till alkohollag vilken föreslås ersätta alkohollagen (1994:1738) och lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. Utskottet ställer sig därmed bakom förslaget om att serveringsreglerna ändras på bl.a. följande sätt. Den som bedriver cateringverksamhet ska kunna få ett stadigvarande serveringstillstånd, det ska i lagen införas en bestämmelse som medger för flera tillståndshavare att få serveringstillstånd för gemensamt serveringsutrymme och tillståndskraven när det gäller köksutrustning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-02 Justering: 2010-11-18 Trycklov till Gotab och webb: 2010-11-22 Trycklov: 2010-11-22 Bordläggning 1: 2010-11-29 Bordläggning 2: 2010-11-30 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-01 Avgörande: 2010-12-01 Beslut: 2010-12-01 Behandling: 2010-12-01

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (37 anföranden)