Folkhälsofrågor

Betänkande 2010/11:SoU16

Sammanfattning

I betänkandet behandlas 56 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010 som rör folkhälsofrågor.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden, främst på grund av pågående arbete på området.

I betänkandet finns 14 reservationer och 2 särskilda yttranden.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Mål för folkhälsan

Riksdagen avslår motionerna

2010/11:So328 av Agneta Luttropp m.fl. (MP),

2010/11:So400 av Ulf Nilsson och Christer Winbäck (båda FP) och

2010/11:So581 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 1 (MP)

Reservation 2 (V)

2.

Folkhälsokommission

Riksdagen avslår motionerna

2010/11:So282 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP),

2010/11:So570 av Veronica Palm m.fl. (S),

2010/11:So576 av Eva Olofsson m.fl. (V) och

2010/11:So598
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-03-29 Justering: 2011-04-12 Trycklov till Gotab och webb: 2011-04-18 Trycklov: 2011-04-18 Bordläggning 1: 2011-04-21 Bordläggning 2: 2011-04-26 Behandling: 2011-04-27 Avgörande: 2011-04-28 Beslut: 2011-04-28

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (29 anföranden)