Läkemedelsfrågor

Betänkande 2010/11:SoU15

Sammanfattning

I betänkandet behandlas 21 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden, främst med hänvisning till pågående arbete på olika områden.

I betänkandet finns 4 reservationer.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning

Riksdagen avslår motionerna

2010/11:So454 av Hillevi Larsson (S) yrkande 1 och

2010/11:So573 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 8, 10 och 19.

Reservation 1 (S, MP, V)

2.

Kontroll av läkemedelsförskrivning

Riksdagen avslår motion

2010/11:So235 av Hans Hoff (S).

Reservation 2 (S, MP, V)

3.

Utredning om patienters tillgång till bromsmediciner

Riksdagen avslår motion

2010/11:So246 av Yvonne Andersson och Annika Eclund
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-03-08 Trycklov till Gotab och webb: 2011-03-29 Trycklov: 2011-03-29 Justering: 2011-03-29 Bordläggning 1: 2011-04-01 Bordläggning 2: 2011-04-05 Behandling: 2011-04-06 Avgörande: 2011-04-07 Beslut: 2011-04-07

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (12 anföranden)