Apoteksomregleringen

Betänkande 2010/11:SoU14

Sammanfattning

I betänkandet behandlas redogörelse 2010/11:RRS8 Riksrevisionens styrelses redogörelse om förberedelsearbetet i apoteksreformen och två motioner som väckts med anledning av redogörelsen. Dessutom behandlas tre motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010 och ett motionsyrkande som väcktes med anledning av skrivelse 2009/10:140 2010 års redogörelse för företag med statligt ägande och som överlämnats av näringsutskottet.

Den 7 april 2011 höll socialutskottet en offentlig utfrågning på temat Erfarenheter från den första tiden efter omregleringen av apoteksmarknaden.

Utskottet välkomnar Riksrevisionens granskning av förberedelsearbetet i apoteksreformen, då det ger möjlighet att vidta åtgärder som kan medverka till att målen med reformen bättre kan uppnås och följas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-03-08 Justering: 2011-05-19 Trycklov: 2011-05-25 Trycklov till Gotab och webb: 2011-05-26 Bordläggning 1: 2011-06-01 Bordläggning 2: 2011-06-07 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-06-08 Avgörande: 2011-06-08 Beslut: 2011-06-08 Behandling: 2011-06-08

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (33 anföranden)