Socialtjänstfrågor

Betänkande 2010/11:SoU10

Sammanfattning

I betänkandet behandlas drygt 80 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2010.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden, främst med hänvisning till pågående arbete på olika områden.

I betänkandet finns 26 reservationer och 1 särskilt yttrande.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Hjälp i hemmet

1.

Hjälp i hemmet

Riksdagen avslår motionerna

2010/11:So308 av Penilla Gunther (KD) och

2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) yrkande 26.

Reservation 1 (MP)

Kvalitet i socialtjänsten

2.

Kvalitet i socialtjänsten

Riksdagen avslår motionerna

2010/11:So304 av Christer Winbäck och Ulf Nilsson (båda FP),

2010/11:So368 av Anna SteeleKarlström (FP) yrkande 2 i denna del och

2010/11:So500 av Carina Ohlsson m.fl. (S).
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-01-25 Justering: 2011-03-29 Trycklov till Gotab och webb: 2011-04-08 Trycklov: 2011-04-08 Bordläggning 1: 2011-04-21 Bordläggning 2: 2011-04-26 Behandling: 2011-04-27 Avgörande: 2011-04-28 Beslut: 2011-04-28

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (24 anföranden)