Statliga företag

Betänkande 2010/11:NU7

Sammanfattning

I betänkandet behandlas 2010 års redogörelse för företag med statligt ägande (skr. 2009/10:140) och en redogörelse från Riksrevisionens styrelse om AB Svensk Exportkredit (2010/11:RRS6) samt ett tjugotal motioner om statliga företag. Utskottet föreslår, med anledning av ett par motioner, att riksdagen återkallar det bemyndigande som riksdagen lämnade våren 2007 om att regeringen får avyttra statens aktier i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB. Vidare föreslås riksdagen besluta att återkalla det bemyndigande som riksdagen lämnade våren 2008 om att regeringen får minska statens ägarandel som lägst ned till 34 % av rösterna i Posten Norden AB. Utskottet anser också att riksdagen ska återkalla det bemyndigande som riksdagen lämnade våren 2001 avseende dåvarande Telia
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-02-10 Justering: 2011-03-01 Trycklov till Gotab och webb: 2011-03-08 Trycklov: 2011-03-08 Bordläggning 1: 2011-03-11 Bordläggning 2: 2011-03-15 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-03-16 Avgörande: 2011-03-16 Beslut: 2011-03-16 Behandling: 2011-03-16

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (49 anföranden)