Säkerheten i svenska kärnkraftsreaktorer

Betänkande 2010/11:NU26

Sammanfattning

I betänkandet behandlas en motion (MP) som väckts enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av s.k. händelse av större vikt (naturkatastrofen i Fukushima i Japan) och som främst rör högre säkerhet i svenska kärnkraftsreaktorer. Försvarsutskottet har yttrat sig i ärendet. Näringsutskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden.

Enligt utskottet bör olyckan i Japan inte tas till intäkt för ett närmast panikartat beslut om en radikal förändring av energipolitikens inriktning. Det är dock högst motiverat, påpekar utskottet, att vidta sådana åtgärder rörande säkerheten vid svenska kärnkraftsreaktorer som regeringen nu har beslutat om. De uppdrag som Strålsäkerhetsmyndigheten har getts och det ansvar och de befogenheter som myndigheten har anser utskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-05-17 Justering: 2011-06-07 Trycklov till Gotab och webb: 2011-06-14 Trycklov: 2011-06-14 Bordläggning 1: 2011-06-17 Bordläggning 2: 2011-06-20 Avgörande: 2011-06-21 Beslut: 2011-06-21 Behandling: 2011-06-21

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)