Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Betänkande 2010/11:NU2

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker de av regeringen föreslagna anslagen (totalt ca 3,5 miljarder kronor) och bemyndigandena för budgetåret 2011 under utgiftsområde 19 Regional tillväxt (prop. 2010/11:1). Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har i en gemensam motion föreslagit att anslaget för regionala tillväxtåtgärder ska höjas med 30 miljoner kronor medan Sverigedemokraterna inte har andra uppfattningar än regeringen när det gäller ramen för utgiftsområdet eller fördelningen på anslag. Företrädarna i utskottet för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har avstått från att delta i beslutet om anslag då de anser att deras respektive budgetalternativ bör ses som sammanhållna paket, där någon eller några delar inte kan brytas ut och behandlas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-18 Justering: 2010-12-07 Trycklov till Gotab och webb: 2010-12-13 Trycklov: 2010-12-13 Bordläggning 1: 2010-12-16 Bordläggning 2: 2010-12-17 Behandling: 2010-12-20 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-21 Avgörande: 2010-12-21 Beslut: 2010-12-21

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)