Vissa energipolitiska frågor

Betänkande 2010/11:NU12

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas 26 motioner om olika energipolitiska frågor från allmänna motionstiden 2010. Motionerna gäller bl.a. stöd till havsbaserad vindkraft, vattenkraftens konsekvenser och roll i det svenska energisystemet, en nationell strategi för biogas och diverse fjärrvärmefrågor. Vidare behandlas ett antal energipolitiska motioner som innehåller förslag med lokal eller regional prägel.

Utskottet avstyrker samtliga motioner i berörda delar. I betänkandet finns fem reservationer.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Vindkraft

Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N320 och 2010/11:N369 yrkande 6.

Reservation 1 (S, MP, V)

2.

Vattenkraft

Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N204, 2010/11:N238, 2010/11:N242, 2010/11:N411 och 2010/11:N434.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-02-01 Justering: 2011-02-17 Trycklov till Gotab och webb: 2011-03-01 Trycklov: 2011-03-01 Bordläggning 1: 2011-03-08 Bordläggning 2: 2011-03-09 Behandling: 2011-03-10 Avgörande: 2011-03-16 Beslut: 2011-03-16

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)