Vissa immaterialrättsliga frågor

Betänkande 2010/11:NU11

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet nio motioner om olika immaterialrättsliga frågor. Motionsyrkandena gäller bl.a. olika patenträttsliga frågor, åtgärder mot piratkopiering, fildelning, det civilrättsliga sanktionsdirektivet, tillsättande av en kommission och legalisering av söktjänster på Internet.

Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet finns sju reservationer, varav två avser utskottets motivering.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Olika patenträttsliga frågor

Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N205, 2010/11:N288 och 2010/11:N346 yrkandena 1–4.

2.

Åtgärder mot piratkopiering

Riksdagen avslår motion 2010/11:N338.

Reservation 1 (S)

3.

Fildelning

Riksdagen avslår motion 2010/11:N440
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-02-01 Justering: 2011-02-15 Trycklov till Gotab och webb: 2011-02-24 Trycklov: 2011-02-24 Bordläggning 1: 2011-03-08 Bordläggning 2: 2011-03-09 Avgörande: 2011-03-10 Beslut: 2011-03-10 Behandling: 2011-03-10

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)