Jakt och viltvård

Betänkande 2010/11:MJU8

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet 16 motionsyrkanden om jakt och viltvård från den allmänna motionstiden 2010. Yrkandena berör frågor om jakttider, jaktformer, skyddsjakt och fäbodjordbrukare, fjälljakt, skadskjutning och rovdjurscentrum. Flertalet motionsyrkanden rör frågor där riksdagen delegerat beslutanderätten till regeringen och till de myndigheter som har särskild sakkunskap på området. Utskottet föreslår med anledning av 2 motionsyrkanden ett tillkännagivande om att bestämmelserna i 3 § rennäringsförordningen (1993:348) bör omprövas i syfte att återgå till regleringen så som den var utformad före den ändring som regeringen beslutade om våren 2007. Utskottet föreslår att övriga motionsyrkanden avstyrks, i huvudsak med hänvisning till gällande regelverk och mot bakgrund
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-12-16 Justering: 2011-01-20 Trycklov till Gotab och webb: 2011-01-28 Trycklov: 2011-01-28 Bordläggning 1: 2011-02-04 Bordläggning 2: 2011-02-08 Avgörande: 2011-02-09 Beslut: 2011-02-09 Behandling: 2011-02-09

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (26 anföranden)