Djurskydd

Betänkande 2010/11:MJU20

Sammanfattning

Miljö- och jordbruksutskottet behandlar i detta betänkande 62 motionsyrkanden om djurskydd från den allmänna motionstiden 2010. Motionerna rör bl.a. djurhållning, översyn av djurskyddslagen, djurtransporter och djurförsök. Utskottet föreslår tre tillkännagivanden. Det första med anledning av två motionsyrkanden (S) om att regeringen bör införa ett förbud mot sexuellt utnyttjande av djur. Det andra tillkännagivandet föreslås med anledning av ett motionsyrkande (MP) om att regeringen bör införa ett förbud mot kastrering av smågrisar utan bedövning. Det tredje tillkännagivandet föreslås med anledning av två motionsyrkanden (S, MP) om att regeringen, nationellt och inom EU, bör ta initiativ i det fortsatta arbetet med att förkorta djurtransporterna. Utskottet föreslår att övriga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-03-17 Justering: 2011-04-14 Trycklov till Gotab och webb: 2011-04-15 Trycklov: 2011-04-15 Bordläggning 1: 2011-04-21 Bordläggning 2: 2011-04-26 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-04-27 Avgörande: 2011-04-27 Beslut: 2011-04-27 Behandling: 2011-04-27

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (34 anföranden)