Biologisk mångfald m.m.

Betänkande 2010/11:MJU19

Sammanfattning

I betänkandet behandlas sammanlagt 33 motionsyrkanden om biologisk mångfald från den allmänna motionstiden 2010. Motionerna tar upp frågor som bl.a. rör områdesskydd, allemansrätt, rovdjursförvaltning, genetiskt modifierade organismer, utrotningshotade arter, främmande arter och biologisk mångfald i ett internationellt perspektiv. Samtliga motionsyrkanden avstyrks. I betänkandet finns 15 reservationer och ett särskilt yttrande.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Skydd av områden m.m.

Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C222 yrkandena 2 och 3, 2010/11:MJ245, 2010/11:MJ257, 2010/11:MJ275 yrkande 3, 2010/11:MJ312, 2010/11:MJ431 och 2010/11:MJ437.

2.

Allemansrätt

Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk218 yrkande 1, 2010/11:C311 yrkande 5, 2010/11:MJ373
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-03-29 Justering: 2011-04-14 Trycklov: 2011-04-15 Trycklov till Gotab och webb: 2011-04-18 Bordläggning 1: 2011-04-29 Bordläggning 2: 2011-05-03 Avgörande: 2011-05-04 Beslut: 2011-05-04 Behandling: 2011-05-04

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (23 anföranden)