Avfall och kretslopp

Betänkande 2010/11:MJU17

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet 25 motionsyrkanden som rör avfall och kretslopp från den allmänna motionstiden 2010. De frågor som tas upp avser bl.a. pantsystem, biologiskt avfall, märkning på förpackningarna, källsortering och återvinning samt ansvarsförhållanden. Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden bl.a. med hänvisning till pågående utrednings- och beredningsarbete. I betänkandet finns fem reservationer.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Pantsystem m.m.

Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ203, 2010/11:MJ378 yrkande 3 och 2010/11:MJ416.

Reservation 1 (S, MP, V)

2.

Europeiskt pantsystem

Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ240 yrkande 9, 2010/11:MJ250, 2010/11:MJ335 och 2010/11:MJ378 yrkandena 5 och 6.

Reservation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-03-15 Justering: 2011-04-05 Trycklov: 2011-04-12 Trycklov till Gotab och webb: 2011-04-13 Bordläggning 1: 2011-04-29 Bordläggning 2: 2011-05-03 Avgörande: 2011-05-04 Beslut: 2011-05-04 Behandling: 2011-05-04

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (16 anföranden)