Jordbrukspolitik m.m.

Betänkande 2010/11:MJU16

Sammanfattning

I betänkandet behandlas sammanlagt 35 motionsyrkanden om jordbruk och landsbygdens utveckling m.m. från den allmänna motionstiden 2010. Motionerna tar upp frågor som rör bl.a. Sveriges landsbygdsprogram, reformering av EU:s jordbrukspolitik, ekologisk odling och de areella näringarna.

Samtliga motionsyrkanden avstyrks. I betänkandet finns elva reservationer och tre särskilda yttranden.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Hållbart jordbruk

Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U269 yrkandena 1 och 6, 2010/11:MJ246, 2010/11:MJ343, 2010/11:MJ392 yrkande 4 och 2010/11:MJ421 yrkande 10.

Reservation 1 (S)

Reservation 2 (V)

2.

Stadsjordbruk

Riksdagen avslår motion 2010/11:T502 yrkande 13.

Reservation 3 (S, MP, V)

3.

Småskalig livsmedelsproduktion
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-03-15 Justering: 2011-03-31 Trycklov till Gotab och webb: 2011-04-06 Trycklov: 2011-04-06 Bordläggning 1: 2011-04-12 Bordläggning 2: 2011-04-13 Behandling: 2011-04-14 Avgörande: 2011-04-27 Beslut: 2011-04-27

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (15 anföranden)