Kemikaliekontroll

Betänkande 2010/11:MJU15

Sammanfattning

I betänkandet behandlas sammanlagt 53 motionsyrkanden om kemikaliekontroll från den allmänna motionstiden 2010. Motionerna tar bl.a. upp frågor om miljömål, förbud och begränsning av kemikalier, bekämpningsmedel och forskning om kemikalier. Utskottet föreslår med anledning av 5 motionsyrkanden ett tillkännagivande om att det är viktigt att Sverige inom EU och internationellt fortsätter att verka för att användningen av parakvat som bekämpningsmedel stoppas. Övriga motionsyrkanden avstyrks, i huvudsak med hänvisning till pågående arbete. I betänkandet finns 19 reservationer.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Miljömål

Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ421 yrkande 9 och 2010/11:MJ449 yrkandena 10 och 14.

Reservation 1 (S, MP, V)

2.

Kemikaliepanel

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-03-08 Justering: 2011-03-31 Trycklov till Gotab och webb: 2011-04-04 Trycklov: 2011-04-04 Bordläggning 1: 2011-04-12 Bordläggning 2: 2011-04-13 Behandling: 2011-04-14 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-04-27 Avgörande: 2011-04-27 Beslut: 2011-04-27

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (32 anföranden)