Livsmedelskontroll

Betänkande 2010/11:MJU14

Sammanfattning

I betänkandet behandlas 33 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2010 om livsmedelskontroll. Motionerna rör översyn av livsmedelslagstiftning m.m., förbud mot transfetter, azofärger och energidrycker samt märkning av livsmedel, ursprungsmärkning m.m. Utskottet föreslår med anledning av 2 motionsyrkanden ett tillkännagivande om att regeringen snarast lägger fram en lagstiftning som förbjuder användning av industriellt framställda transfetter i livsmedel. Utskottet föreslår att övriga motionsyrkanden avstyrks, i huvudsak med hänvisning till gällande regelverk och mot bakgrund av pågående arbeten inom området. I betänkandet finns 11 reservationer (M, FP, C, KD, S, MP, V).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Översyn av livsmedelsbestämmelser

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-02-03 Justering: 2011-03-01 Trycklov till Gotab och webb: 2011-03-07 Trycklov: 2011-03-07 Bordläggning 1: 2011-03-11 Bordläggning 2: 2011-03-15 Behandling: 2011-03-16 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-03-17 Avgörande: 2011-03-17 Beslut: 2011-03-17

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (22 anföranden)