Fiskeripolitik m.m.

Betänkande 2010/11:MJU11

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet sammanlagt 37 motionsyrkanden om fiskeripolitiken från den allmänna motionstiden 2010. De frågor som tas upp avser komplettering av fiskekvotssystemet med s.k. kilowattdagar eller havdagar, fiskerikontroll, sanktioner och förbud samt miljömål och hållbarhetskriterier inom fiskeområdet. Vidare uppmärksammas behov av att anpassa redskapen till ett skonsamt fiske, fiskeflottans kapacitet, EU:s fiskeavtal med tredjeland och regelförenkling. Även frågor som rör ålfiske, kustnära fiske, fritidsfiske och vattenbruk behandlas. Utskottet avstryker samtliga motionsförslag i huvudsak med hänvisning till att det pågår arbete som rör de väckta förslagen. I betänkandet finns 14 reservationer (S, MP och V) och 1 särskilt yttrande.

Utskottets förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-01-27 Justering: 2011-02-10 Trycklov: 2011-02-14 Trycklov till Gotab och webb: 2011-02-22 Bordläggning 1: 2011-02-28 Bordläggning 2: 2011-03-01 Behandling: 2011-03-02 Avgörande: 2011-03-03 Beslut: 2011-03-03

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)