Övergripande miljöfrågor m.m.

Betänkande 2010/11:MJU10

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet 20 motionsyrkanden som rör övergripande miljöfrågor m.m. från den allmänna motionstiden 2010. De frågor som tas upp rör bl.a. miljöpolitikens mål, rättsliga frågor, miljöpåverkan av vindkraft, täkter och miljöforskning.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden. I betänkandet finns 7 reservationer.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Miljöpolitikens mål

Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ202, 2010/11:MJ240 yrkande 8 och 2010/11:MJ435.

Reservation 1 (S, MP, V)

2.

Miljömålen i samhällsplaneringen

Riksdagen avslår motion 2010/11:T502 yrkande 25.

Reservation 2 (MP, V)

3.

Rättsliga frågor

Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ432 och 2010/11:N402.

Reservation 3 (MP, V)

4.

Nedskräpning

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-01-27 Justering: 2011-02-10 Trycklov till Gotab och webb: 2011-02-14 Trycklov: 2011-02-14 Bordläggning 1: 2011-03-08 Bordläggning 2: 2011-03-09 Avgörande: 2011-03-10 Beslut: 2011-03-10 Behandling: 2011-03-10

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (20 anföranden)