Kommunala och regionala frågor

Betänkande 2010/11:KU24

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas 33 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010 i kommunala och regionala frågor. Motionerna gäller valkretsindelningen och proportionaliteten i kommunvalen, kommunalt partistöd, kommunala uppdrag, förtroendevaldas villkor, kommunal kompetens och samverkan, kommunala budgetfrågor, oberoende kommunal revision, regionala frågor samt delaktighet.

Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om behovet av en översyn när det gäller verkställighet av beslut samt sanktioner.

Utskottet avstyrker samtliga motioner

I betänkandet finns två reservationer (S, MP, respektive M, FP, C, KD).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Valkretsindelningen och proportionaliteten i val till kommunfullmäktige

Riksdagen avslår
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-01-18 Justering: 2011-02-01 Trycklov: 2011-02-07 Trycklov till Gotab och webb: 2011-02-08 Bordläggning 1: 2011-02-11 Bordläggning 2: 2011-02-15 Behandling: 2011-02-16 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-03-02 Avgörande: 2011-03-02 Beslut: 2011-03-02

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (9 anföranden)