Offentlig förvaltning

Betänkande 2010/11:KU23

Sammanfattning

I betänkandet behandlas 34 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010. Motionerna avser bl.a. opinionsbildande myndigheter, myndigheters service till medborgare, bättre e-förvaltning, samverkan inom offentlig förvaltning, Hbt-kompetens hos offentligt anställda, skydd för s.k. whistle-blowers, alkoholfri representation, svenska språkets ställning i Regeringskansliet, avidentifierade myndighetshandlingar och generaldirektörers villkor.

Utskottet föreslår att riksdagen ger till känna för regeringen att den bör genomföra en översyn av lagstiftningen för att stärka och skydda den enskildes möjlighet att påtala och slå larm vid korruption och andra oegentligheter. Därmed tillstyrker utskottet en motion i frågan.

Utskottet avstyrker samtliga övriga motioner.

I
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-02-01 Justering: 2011-02-15 Trycklov till Gotab och webb: 2011-02-17 Trycklov: 2011-02-17 Bordläggning 1: 2011-03-01 Bordläggning 2: 2011-03-02 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-03-03 Avgörande: 2011-03-03 Beslut: 2011-03-03 Behandling: 2011-03-03

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (8 anföranden)