Straffrättsliga frågor

Betänkande 2010/11:JuU8

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet drygt 100 motionsyrkanden om straffrättsliga frågor som väckts under den allmänna motionstiden 2010. De behandlade yrkandena rör bl.a. frågor om brott, straffmätning och påföljder.

Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden. Utskottet hänvisar härvid bl.a. till pågående utrednings- och beredningsarbete.

I betänkandet finns 32 reservationer (S, MP, SD, V).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Hets mot folkgrupp m.m.

Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju222 yrkande 1, 2010/11:Ju400 yrkandena 7 och 11, 2010/11:Ju401 yrkande 3 och 2010/11:So493 yrkande 5 i denna del.

Reservation 1 (S, MP, V)

2.

Olaga diskriminering bör omfatta könsidentitet

Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju401 yrkande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-12-14 Justering: 2011-01-18 Trycklov till Gotab och webb: 2011-01-19 Trycklov: 2011-01-19 Bordläggning 1: 2011-01-28 Bordläggning 2: 2011-02-01 Avgörande: 2011-02-02 Beslut: 2011-02-02 Behandling: 2011-02-02

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (29 anföranden)