Polisfrågor

Betänkande 2010/11:JuU7

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet knappt 60 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010. De behandlade yrkandena rör bl.a. frågor om polisens arbetsmetoder, Tullverkets befogenheter i brottsutredningar, arbetet mot barnsexturism och samarbetet inom EU.

Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden och hänvisar bl.a. till pågående utrednings- och beredningsarbeten.

I betänkandet finns 16 reservationer (S, MP, SD och V).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Polisens arbetsmetoder

1.

Provokation och infiltration

Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju278, 2010/11:Ju370 yrkande 3 och 2010/11:Ju385.

2.

Polisens möjlighet att begära ut IP-adresser

Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju210.

3.

Riskanalys vid vårdnadstvister

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-05-17 Trycklov till Gotab och webb: 2011-05-31 Trycklov: 2011-05-31 Justering: 2011-05-31 Bordläggning 1: 2011-06-07 Bordläggning 2: 2011-06-08 Behandling: 2011-06-09 Avgörande: 2011-06-15 Beslut: 2011-06-15

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (16 anföranden)