Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård

Betänkande 2010/11:JuU25

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2010/11:107 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård samt 13 motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslår regeringen ett antal åtgärder med syfte att förbättra verkställigheten av sluten ungdomsvård och att öka möjligheterna till att en successiv utslussning från ungdomshem till ett liv i frihet genomförs under kontrollerade former.

I propositionen föreslås bl.a. att det i lag regleras att en individuellt utformad verkställighetsplan ska upprättas för den dömde och att Statens institutionsstyrelse ska planlägga och genomföra verkställigheten efter samråd med socialtjänsten. Vidare föreslås att den dömde under den senare delen av verkställigheten genom konkreta åtgärder ska förberedas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-04-28 Justering: 2011-05-17 Trycklov till Gotab och webb: 2011-05-20 Trycklov: 2011-05-20 Bordläggning 1: 2011-06-01 Bordläggning 2: 2011-06-07 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-06-08 Avgörande: 2011-06-08 Beslut: 2011-06-08 Behandling: 2011-06-08 Planerat ikraftträdande: 2011-07-01

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (19 anföranden)