Våldsbrott och brottsoffer

Betänkande 2010/11:JuU11

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet ett sextiotal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010. De behandlade yrkandena rör våldsbrott, brottsoffer, våld i relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Motionerna tar bl.a. upp frågor om målsägandebiträden, en granskningskommission för våldtäktsärenden, hjälp till brottsoffer att kräva skadestånd, ökad kompetens hos myndigheter att förebygga och utreda mäns våld mot kvinnor, behandling av män som döms för våld mot kvinnor eller för sexualbrott samt rättigheter för barn som bevittnat våld.

Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden och hänvisar bl.a. till pågående utrednings- och beredningsarbete.

I ärendet finns sammanlagt 26 reservationer (S, MP, SD, V).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Brottsoffer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-03-10 Justering: 2011-03-31 Trycklov: 2011-04-05 Trycklov till Gotab och webb: 2011-04-06 Bordläggning 1: 2011-04-08 Bordläggning 2: 2011-04-12 Avgörande: 2011-04-13 Beslut: 2011-04-13 Behandling: 2011-04-13

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (29 anföranden)