Kriminalvårdsfrågor

Betänkande 2010/11:JuU10

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet ett tjugotal motionsyrkanden som väcktes under den allmänna motionstiden 2010. Motionerna rör bl.a. frågor om utslussning och samverkan, utbildning för kriminalvårdare och tillsyn över kriminalvården.

Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden. Utskottet hänvisar bl.a. till pågående utrednings- och beredningsarbete.

I betänkandet finns 11 reservationer.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Kvinnor i kriminalvård

Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju408 yrkande 6.

Reservation 1 (S, MP, V)

2.

Frågor om utslussning

Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju293 yrkandena 19 och 20 samt 2010/11:Ju408 yrkandena 3–5.

Reservation 2 (S, MP, V)

3.

Kontraktsvård och vårdvistelse

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-02-17 Trycklov till Gotab och webb: 2011-03-29 Trycklov: 2011-03-29 Justering: 2011-03-29 Bordläggning 1: 2011-04-01 Bordläggning 2: 2011-04-05 Avgörande: 2011-04-06 Beslut: 2011-04-06 Behandling: 2011-04-06

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (24 anföranden)