Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Betänkande 2010/11:JuU1

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag till anslag för 2011 under utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

Utskottet tillstyrker det förslag till anslagstilldelning som lämnas i motion Ju375 (S, MP, V) och som uppgår till totalt drygt 36,7 miljarder kronor. De största anslagsposterna är polisorganisationen (drygt 19,5 miljarder), Sveriges Domstolar (drygt 4,7 miljarder kronor) och Kriminalvården (knappt 7,6 miljarder kronor).

En reservation avseende anslagstilldelningen har lämnats av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Sverigedemokraterna har inte deltagit i beslutet om anslagstilldelning. I stället lämnar partiet sitt ställningstagande i ett särskilt yttrande.

Utskottet tillstyrker det lagförslag som lämnas i propositionen.

I
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-16 Trycklov till Gotab och webb: 2010-12-07 Trycklov: 2010-12-07 Justering: 2010-12-07 Bordläggning 1: 2010-12-10 Bordläggning 2: 2010-12-13 Behandling: 2010-12-14 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-15 Avgörande: 2010-12-15 Beslut: 2010-12-15

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)