Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2009

Betänkande 2010/11:FiU6

Sammanfattning

Utskottet behandlar regeringens skrivelse 2009/10:130 AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2009. I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av AP-fondernas verksamhet under 2009. Dessutom redovisas bl.a. en utvärdering av fondstyrelsernas långsiktiga strategiska förvaltning 2001 till 2009 samt en utvärdering av fondernas operativa förvaltning under femårsperioden 2005–2009.

Fonderna återhämtade under 2009 en stor del av de omfattande förluster fonderna gjorde under finanskrisen. Sammantaget redovisade buffertfonderna (inklusive Sjätte AP-fonden) ett resultat på nästan 136 miljarder kronor under 2009, vilket innebär en avkastning efter kostnader på drygt 19 %. Det är den högsta årliga avkastning buffertfonderna redovisat sedan pensionsreformen genomfördes för tio år sedan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-04 Justering: 2010-11-18 Trycklov: 2010-11-19 Trycklov till Gotab och webb: 2010-11-23 Bordläggning 1: 2010-11-29 Bordläggning 2: 2010-11-30 Behandling: 2010-12-01 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-02 Avgörande: 2010-12-02 Beslut: 2010-12-02

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (14 anföranden)