Fastighetsrätt

Betänkande 2010/11:CU20

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet de motioner som väckts i fastighetsrättsliga frågor under den allmänna motionstiden 2010. Förslagen avser bl.a. jordabalkens felregler, tomträtt, bostadsarrende och expropriation.

Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet finns två reservationer.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Jordabalkens felregler

Riksdagen avslår motion 2010/11:C230.

2.

Tomträtt

Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C220 och 2010/11:C332.

Reservation 1 (S)

3.

Bostadsarrende

Riksdagen avslår motion 2010/11:C284.

Reservation 2 (S, SD, V)

4.

Störningsservitut m.m.

Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C223, 2010/11:C256, 2010/11:C294, 2010/11:C323 och 2010/11:C341.

5.

Förvaltning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-04-14 Justering: 2011-05-19 Trycklov till Gotab och webb: 2011-05-24 Trycklov: 2011-05-24 Bordläggning 1: 2011-05-30 Bordläggning 2: 2011-05-31 Avgörande: 2011-06-01 Beslut: 2011-06-01 Behandling: 2011-06-01

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (9 anföranden)