Familjerättsliga frågor

Betänkande 2010/11:CU18

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet 70 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010 på det familjerättsliga området. Motionsyrkandena gäller bl.a. faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning, adoption, olika frågor om vårdnad, umgänge, god man för ensamkommande flyktingbarn, barns skuldsättning, former och åldersgräns för ingående av äktenskap, namnlagen, vissa arvsrättsliga frågor och frågor om testamente.

Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden och hänvisar främst till pågående arbete och tidigare ställningstaganden från riksdagens sida.

I betänkandet finns 14 reservationer och 3 särskilda yttranden.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Utredningar om faderskap

Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C211, 2010/11:C252,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-03-03 Justering: 2011-03-29 Trycklov till Gotab och webb: 2011-04-05 Trycklov: 2011-04-05 Bordläggning 1: 2011-04-12 Bordläggning 2: 2011-04-13 Behandling: 2011-04-14 Avgörande: 2011-04-27 Beslut: 2011-04-27

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (12 anföranden)