Hyresrätt m.m

Betänkande 2010/11:CU13

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet de under den allmänna motionstiden 2010 väckta motioner som gäller hyresrätt och kooperativ hyresrätt samt ombildning till bostadsrätt, kooperativ hyresrätt och ägarlägenheter.

Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet finns 12 reservationer.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Hyressättning

Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C315 yrkande 5, 2010/11:C318 yrkande 2 och 2010/11:C358 yrkande 8.

Reservation 1 (S)

Reservation 2 (V)

Reservation 3 (SD) – motiveringen

2.

Tillval och frånval

Riksdagen avslår motion 2010/11:C281.

3.

Hyresgästinflytandet vid förbättrings- och ändringsarbeten

Riksdagen avslår motion 2010/11:C358 yrkande 11 i denna del.

Reservation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-02-03 Justering: 2011-03-03 Trycklov till Gotab och webb: 2011-03-08 Trycklov: 2011-03-08 Bordläggning 1: 2011-03-11 Bordläggning 2: 2011-03-15 Behandling: 2011-03-16 Avgörande: 2011-03-17 Beslut: 2011-03-17

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (20 anföranden)