Arbetslöshetsförsäkringen

Betänkande 2010/11:AU9

Sammanfattning

I detta ärende behandlas motioner från allmänna motionstiden hösten 2010 som avser arbetslöshetsförsäkringen. En utredning om den framtida arbetslöshetsförsäkringen, villkoren för rätt till ersättning och ersättningen till deltidsarbetslösa är några av de frågor som behandlas i betänkandet. Andra frågor rör bl.a. arbetslöshetsersättning vid arbete i ett annat land och arbetslöshetsersättning till förtroendevalda.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden utom två.

En utskottsmajoritet bestående av företrädarna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet tillstyrker dessa två motionsyrkanden. Det första är ett förslag till tillkännagivande om att regeringen ska återkomma med ett lagförslag som innebär ett återinförande av den s.k.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-03-29 Justering: 2011-05-17 Trycklov: 2011-05-24 Trycklov till Gotab och webb: 2011-05-25 Bordläggning 1: 2011-05-30 Bordläggning 2: 2011-05-31 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-06-01 Avgörande: 2011-06-01 Beslut: 2011-06-01 Behandling: 2011-06-01

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (69 anföranden)