Ny lag om europeiska företagsråd

Betänkande 2010/11:AU6

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens förslag i proposition 2010/11:60 Ny lag om europeiska företagsråd. Propositionen innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009 om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare. Regeringen föreslår att lagen (1996:359) om europeiska företagsråd ersätts av en ny lag. Jämfört med den nuvarande lagen innehåller den föreslagna lagen vissa nya bestämmelser, bl.a. i fråga om förhandlingarna om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller något annat informations- och samrådsförfarande. Vidare föreslås det att gemenskapsföretaget eller det kontrollerande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-03-29 Justering: 2011-04-05 Trycklov: 2011-04-06 Trycklov till Gotab och webb: 2011-04-07 Bordläggning 1: 2011-04-12 Bordläggning 2: 2011-04-13 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-04-14 Avgörande: 2011-04-14 Beslut: 2011-04-14 Behandling: 2011-04-14

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (23 anföranden)