Jämställdhet

Betänkande 2010/11:AU5

Sammanfattning

I detta ärende behandlas motioner från allmänna motionstiden hösten 2010 som avser allmänna frågor om jämställdhet. Jämställd arbetsmarknad, jämställt arbetsliv, ändringar i diskrimineringslagen m.m. och jämställdhetsarbetets organisering är några av de teman som behandlas. Därutöver behandlas även motioner om mansrollen och mäns jämställdhetsarbete och övriga frågor om jämställdhet.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden.

Företrädarna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet följer bl.a. upp sina motioner med totalt sju reservationer och ett särskilt yttrande.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Jämställd arbetsmarknad

Riksdagen avslår motionerna

2010/11:A239 av Anne Marie Brodén (M),

2010/11:A337 av Monica Green m.fl.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-03-01 Justering: 2011-03-29 Trycklov: 2011-03-30 Trycklov till Gotab och webb: 2011-03-31 Bordläggning 1: 2011-04-05 Bordläggning 2: 2011-04-06 Behandling: 2011-04-07 Avgörande: 2011-04-13 Beslut: 2011-04-13

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (25 anföranden)