En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010–2015

Betänkande 2010/11:AU3

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens skrivelse En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010–2015 (skr. 2009/10:248). I ärendet behandlas också en följdmotion med anledning av skrivelsen och motioner om vissa relaterade frågor som väckts under den allmänna motionstiden hösten 2010. Sammanlagt 43 motionsyrkanden behandlas.

Den nationella handlingsplanen som presenteras i skrivelsen ska genom att lyfta fram strategiskt prioriterade områden och insatser som är kopplade till dessa utgöra en grund för arbetsmiljöarbetet under de närmaste fem åren. I handlingsplanen presenteras ett antal konkreta åtgärder; avsikten är att ytterligare åtgärder ska kunna preciseras efter hand. Handlingsplanen är avsedd att gälla under åren 2010–2015
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-02-01 Justering: 2011-02-17 Trycklov: 2011-02-25 Trycklov till Gotab och webb: 2011-02-28 Bordläggning 1: 2011-03-04 Bordläggning 2: 2011-03-08 Behandling: 2011-03-09 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-03-10 Avgörande: 2011-03-10 Beslut: 2011-03-10

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)