LSS-utredningen

Skriftlig fråga 2019/20:809 av Pia Steensland (KD)

Pia Steensland (KD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Den 10 januari 2019 överlämnades betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88), även kallad LSS-utredningen, till regeringen och ansvarig socialminister Lena Hallengren. Bakgrunden är att S-MP-regeringen i maj 2016 beslutade att tillsätta en utredning för att se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Syftet med utredningen var att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS. Utredningen har fått utstå skarp kritik ifrån funktionshindersrörelsen. Även vi kristdemokrater är djupt kritiska till exempelvis förslagen med en 15-timmarsschablon samt att barn under 16 år och de med det femte grundläggande behovet skulle förlora rätten till assistansersättningen.

Samtidigt föreslår utredningen att staten ska ha ansvaret för assistansersättningen. Detta är ett förslag som vi kristdemokrater står bakom, förutsatt att barn under 16 år och personer med psykisk funktionsnedsättning även fortsatt omfattas av assistansersättningen. Även januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L fastslår att frågan om huvudmannaskapet för den personliga assistansen ska utredas. Ur den aspekten kunde underlag ifrån utredningen snabba på processen för en lagändring om ett statligt huvudmannaskap för assistansersättningen.

S-MP-regeringen har fortfarande inte lämnat besked om huruvida den avser att skicka LSS-utredningen på remiss eller inte.

Min fråga till socialminister Lena Hallengren är därför:

 

Avser ministern och regeringen att skicka LSS-utredningen på remiss?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-01-24 Överlämnad: 2020-01-27 Anmäld: 2020-01-28 Svarsdatum: 2020-02-05 Sista svarsdatum: 2020-02-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga