Influensan A H1N1 och ersättning vid läkemedelsskador

Skriftlig fråga 2019/20:326 av Clara Aranda (SD)

Clara Aranda (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

År 2016 stiftades en lag som innebär att staten, via Kammarkollegiet, ska ersätta patienter som drabbats av läkemedelsskador. Taket för beloppet sattes till 150 miljoner kronor totalt för dem som drabbats av personskada av Pandemrix, det vaccin som användes mot A H1N1 (tidigare kallat svininfluensan) för tio år sedan. Hittills har bara en liten del av Läkemedelsförsäkringens 150 miljoner betalats ut, och den större delen av skaderegleringarna har inte ens kommit igång.

Varje år tillkommer ca 30–40 nya fall av narkolepsi som en följd av vaccinationen, och det ser ut att fortsätta. Vägen till att få ersättningen är lång, eftersom det är komplicerat att fastställa att det finns ett klart samband med vaccination med Pandemrix.

Lena Hallengren skrev tillsammans med dåvarande socialminister Göran Hägglund en debattartikel i DN den 15 juni 2012, där man lovade att ... de drabbade barnen och ungdomarna, samt deras familjer, inte ska behöva ägna framtiden åt segdragna rättsprocesser. I samma anda kom löften om att staten, när pengarna i Läkemedelsförsäkringen är slut, ska ta ansvar för ersättningen till de barn och ungdomar som drabbades av narkolepsi efter vaccination mot A H1N1.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till socialminister Lena Hallengren:

 

På vilket sätt följer socialministern upp det som utlovades 2012, det vill säga att de som drabbas av läkemedelsskador efter vaccination med Pandemrix inte ska hamna i långdragna rättsprocesser och att de faktiskt ska tilldelas den ersättning de har rätt till innan den tioåriga preskriptionstiden går ut?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-07 Överlämnad: 2019-11-08 Anmäld: 2019-11-12